Książki historyczne dla biblioteki

Krakowskie wydawnictwo ,,Miles Sp. J. – Kajetan Rajski’’ przekazało bezpłatnie do Biblioteki Publicznej w Bralinie 14 numerów Ogólnopolskiego Kwartalnika ,,Wyklęci’’. Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym to nie tylko czasopismo, to także hołd oddany żołnierzom powojennego podziemia.  Magazyn poświęcony jest  wyłącznie […]

>> Czytaj dalej

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to coroczna akcja przeprowadzana w pierwszym tygodniu czerwca przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Misją Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne […]

>> Czytaj dalej

Biblioteka z dofinansowaniem

Biblioteka Publiczna w Bralinie została beneficjentem programu Kultura – Interwencje 2020 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. O wsparcie w programie Kultura – Interwencje 2020 ubiegało się 1622 samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Nasza Biblioteka znalazła się w gronie […]

>> Czytaj dalej
1 2 3 58