SPOTKANIE INAUGURACYJNE PRB

We wtorek, 6 października w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu odbyło się Spotkanie Inauguracyjne Programu Rozwoju Bibliotek w województwie wielkopolskim. W spotkaniu wzięła udział Ewa Jędrysiak – dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie, biblioteki która zakwalifikowała się do Programu jako partner. Biblioteką wiodącą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy, która aplikowała do programu wraz z trzema bibliotekami partnerskimi: biblioteką Bralin, Baranów i Perzów.

 

Duża życzliwość naszych lokalnych samorządów umożliwiła wykorzystanie tej szansy, jaką jest udział w Programie, gdyż warunkiem niezbędnym do aplikowania przez poszczególne biblioteki było wsparcie właśnie ze strony samorządów, które przejęły na siebie szereg zobowiązań. Bez tego starania bibliotek o udział w Programie byłyby bezowocne.