Biblioteka w PRB

Biblioteka Publiczna w Bralinie jako biblioteka partnerska bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, którego celem jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej tych placówek. Program ten w pierwszym etapie objął cykl szkoleń pod hasłem „Plan rozwoju bibliotek” z podziałem na V modułów.

Podczas szkoleń Bibliotekę Publiczną w Bralinie reprezentuje dyrektor Ewa Jędrysiak. W grupie szkoleniowej są również przedstawiciele biblioteki wiodącej z Trzcinicy oraz pozostali przedstawiciele bibliotek partnerskich: Baranów i Perzów.

Pierwsze szkolenie z tego cyklu dotyczyło tematu „Biblioteka jako miejsce-ludzie i instytucja”. Podczas zajęć zespoły wspólnie przeanalizowały potrzeby społeczności lokalnej danego terenu, określiły miejsce biblioteki w społeczeństwie oraz dokonały autodiagnozy potencjału bibliotek. Biblioteki miały również okazję na wymienienie się doświadczeniami oraz możliwość zaprezentowania swoich warunków lokalowych. Zajęcia te były wstępem do tworzenia planu rozwoju biblioteki, który będzie wypracowywany podczas kolejnych spotkań.

Drugie szkolenie odbyło się pod hasłem „Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury”. Uczestnicy spotkania skupili się na metodach i technologiach badawczych, które pozwolą opracować plany, aby zwiększyć obszary zasobów wiedzy i kultury dla potrzeb społeczności lokalnej (analiza SWOT i mapa zasobów wiedzy i kultury).

Kolejne szkolenie, dotyczyło współpracy z partnerami lokalnymi, promowania podejmowanych działań oraz  pozyskiwania dodatkowych środków. Natomiast dalszy cykl spotkań według harmonogramu zapowiedziano na miesiące – maj i wrzesień. Myślą przewodnią realizowanego programu są słowa znakomitego historyka, bibliografa Joachima Lelewela „Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca. Jest po to, aby była powszechnie używana”. Stworzona podczas zajęć strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Bralinie umożliwi placówce aplikowania w różnych programach grantowych.