Biblioteka Publiczna w Bralinie wspierana przez Program Rozwoju Bibliotek

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie firma Microsoft nieodpłatnie przekazała Bibliotece Publicznej w Bralinie licencjonowane oprogramowania. W ich skład wchodzą najnowocześniejsze oprogramowania naukowe, najnowsze systemy operacyjne oraz pakiety składu tekstu i arkusze kalkulacyjne o średniej wartości rynkowej 24 126,00 zł. W oprogramowania te zostaną wyposażone komputery, z których korzystają czytelnicy. Firma Microsoft, największy na świecie producent oprogramowania od dawna uznaje potrzebę zaangażowania we wspieranie społeczności na całym świecie. Pozyskane oprogramowanie znacząco wpłynie na rozwój lokalnej biblioteki i ich użytkowników, pozwoli na poszerzenie wiedzy informatycznej. Posłuży przyszłym użytkownikom do sporządzania projektów naukowych i badawczych z dziedzin matematycznych, fizycznych, architektonicznych oraz informatycznych.