Ferie w bibliotece upłynęły w miłej atmosferze

10 lutego, w piątek zakończyły się  ferie  zimowe. Jedną  z propozycji ich  spędzenia  poza domem  były  zajęcia  organizowane przez  Bibliotekę  Publiczną  w  Bralinie. Celem organizacji zajęć w czasie tegorocznych ferii było zagospodarowanie wolnego czasu naszym młodym czytelnikom i sympatykom, zachęcenie ich do czytania oraz zorganizowanie dobrej zabawy. Chcieliśmy, żeby dzieci mogły zapisać w swej pamięci bibliotekę jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, w którym można zdobywać wiedzę i fajnie spędzić czas. Żeby książkę kojarzyły nie tylko z nudną lekturą obowiązkową i podręcznikiem szkolnym, ale postrzegały ją jako źródło rozrywki, dobrej zabawy i inspirację do różnych form spędzania wolnego czasu nie tylko w czasie ferii. Podczas zajęć nie  zabrakło zabaw  z książką, gier, konkursów plastycznych, oglądania bajek, układania  puzzli oraz możliwości korzystania z komputera.

4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327