Wędrujemy, czyli nasze stopy – projekt dla młodzieży

Biblioteka Publiczna w Bralinie znalazła się w gronie 97 placówek w Polsce, które zakwalifikowały się w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse 2017”.  Twórcą Programu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Obejmuje młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Tematem wiodącym projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy” będzie poznanie przez młodych ludzi  historii i tradycji naszej gminy. Natomiast celem przedsięwzięcia rozwijanie ich pasji i umiejętności, odkrywanie mocnych i słabych stron oraz kreatywne spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami. Na realizację projektu Biblioteka otrzyma dotację w wysokości 8 500 zł. Dzięki niej w okresie od lutego do sierpnia 2018 r. uczestnicy zrealizują swoje pomysły i marzenia, stworzą niepowtarzalny szlak turystyczny,  opracują pewnego rodzaju mapę dla mieszkańców z miejscami godnymi uwagi, znaczącymi dla młodzieży. Zorganizują grę terenową, wezmą udział w szkoleniach wspierających: integracyjnym i animacyjnym oraz wycieczce krajoznawczej. Rekrutacja do programu została częściowo przeprowadzona, jej uczestnikami będą głównie członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego PTTK Bralin, których połączyła wspólna pasja pieszych wędrówek, ciekawość życia związana z poznawaniem świata.