Przygotowania do projektu Wędrujemy, czyli nasze stopy

Biblioteka Publiczna w Bralinie rozpoczęła realizację projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy”. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Partnerem przedsięwzięcia jest Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK Bralin, zrzeszające członków, których połączyła wspólna pasja poznawania świata, radość z aktywności fizycznej,  kontakt z przyrodą i wreszcie potrzeba wspólnego działania.

Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się 2 lutego 2018 r. w siedzibie biblioteki i miało na celu szersze rozpropagowanie projektu wśród młodzieży. Uczestnicy spotkania wspólnie opracowali strategię, która pozwoli zwerbować jak największą grupę odbiorców. Spośród najbardziej zainteresowanych kandydatów wyłoni się 15-osobowy skład, który w okresie od lutego do końca sierpnia br. zaangażuje się w realizację projektu. Dzięki niemu młodzi ludzie poznają historię i tradycje naszej gminy, a przy okazji rozwijać będą swoje pasje i umiejętności oraz kreatywnie spędzać wolny czas z rówieśnikami.

Projekt ma swojego koordynatora, który wziął udział w szkoleniach, aby jak najlepiej przygotować się do swojej roli i zadbać o bezpieczeństwo w projekcie, a także by młodzi ludzie działali zgodne z misją programu. W rolę koordynatora projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy” wcieliła się pani Małgorzata Domagała, opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK Bralin.

Podczas spotkania  koordynator   poinformowała młodych słuchaczy o założeniach Programu „Równać Szanse”, w ramach którego realizowany jest nasz projekt. Następnie zapoznała z celem projektu i jego efektami. Powiedziała także, że po to budujemy grupę projektową, aby sobie wzajemnie pomagać, wspólnie rozwiązywać problemy, wymieniać się doświadczeniami. Uczestnicy spotkania wykazywali zarówno ciekawość jak i chęć podjęcia wyzwania. Z drugiej jednak strony wyrażali obawy, czy poradzą sobie z nowymi zadaniami.