„Wędrujemy, czyli nasze stopy” – kolejny krok organizacyjny

22 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Bralinie odbyło się  kolejne spotkanie uczestników projektu pt. ”Wędrujemy, czyli nasze stopy”. Na początku  spotkania poznaliśmy pełny skład osobowy młodzieży, która zadeklarowała swoją chęć udziału w projekcie.  Następnie każdy z nas został przydzielony do sekcji, w której będzie się realizował i jednocześnie odpowiadał za jej działania. Zapoznaliśmy się bliżej z projektem i jego budżetem oraz wspólnie z opiekunami ustaliliśmy zasady, które będą obowiązywać podczas trwania naszego przedsięwzięcia.  Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą od lutego do końca sierpnia 2018 r., cyklicznie co dwa tygodnie. Naszym głównym celem będzie poznanie naszego środowiska, jego walorów oraz ograniczeń. Postanowiliśmy również, że na najbliższych spotkaniach będziemy przygotowywać logo naszego projektu i grafikę na koszulki. Członkowie projektu są pewni, że w miłej i przyjaznej atmosferze stworzą coś wartościowego dla naszej małej ojczyzny.

Projekt finansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse”  prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

autor: Weronika Przewdzięk