Nasze Stopy znów wędrują

Za nami kolejny dzień z projektem „Wędrujemy, czyli nasze stopy” – dzień integracji i inspirującej wymiany wiedzy. W piątek, 11 maja br. wybraliśmy się na małą wędrówkę ulicami Bralina w celu przygotowania trasy do gry wiejskiej terenowej. Naszym przewodnikiem był pan Jacek Kuropka, który przybliżył nam historię Bralina. Następnie dotarliśmy do kościoła Na Pólku, gdzie zapoznani zostaliśmy z jego historią i legendami. Miejsce, które jeszcze odwiedziliśmy, to kościół poewangelicki pw. św. Jana Ewangelisty, który został wybudowany w latach 1866 -1867 na miejscu dawnej szkoły ewangelickiej. Tradycja ewangelickiej parafii w Bralinie sięga czasów reformacji, która na ziemi sycowskiej pojawiła się za sprawą Joachima von Maltzan, pana stanowego w latach 1529-1556. Na koniec naszej wędrówki wybraliśmy się jeszcze na cmentarz ewangelicko-augsburski, który został założony w 1886 r.  Dokoła cmentarza widać pozostawione zabytkowe słupy ceglane – takie same, jakie stoją wokół ewangelickiego kościoła. Na cmentarzu stoją nie tylko zabytkowe pomniki grobowe, ale także stare drzewa, być może kwalifikujące się do uznania za pomniki przyrody.  W 2011 roku miejsce spoczynku zostało uporządkowane przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, a w latach kolejnych prace porządkowe były przez nich kontynuowane. Przygotowywanie gry wiejskiej było niepowtarzalną okazją do wymiany pomysłów. Uświadomiło nam też, że jesteśmy częścią społeczności, która powinna się angażować w życie swojej „Małej Ojczyzny”. Zwieńczeniem naszej wędrówki było spotkanie przy ognisku z kiełbaskami oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe, w trakcie których świetnie się bawiliśmy.

Projekt „Wędrujemy, czyli nasze stopy” finansowany jest przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Równać Szanse prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.