Kreatywnie i pomysłowo w bibliotece

W Bibliotece Publicznej w Bralinie odbyło się  kolejne spotkanie młodzieży realizującej projekt „Latająca Galeria SZATNIA”.  Na początku młodzi ludzie zapoznali się bliżej z projektem oraz wspólnie ustalili zasady, które będą obowiązywać w czasie  trwania całego przedsięwzięcia.  Spotkanie również miało na celu zaprojektowanie logo projektu.  Młodzież była kreatywna i pomysłowa, każdy miał swoją wizję. Po długich przemyśleniach wybrano dwa wzory, z których jeden będzie towarzyszył podczas realizacji projektu.

Projekt „Latająca Galeria SZATNIA” realizowany jest z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości, finansowany jest przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Równać Szanse prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży