NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE

Biblioteka Publiczna w Bralinie co roku bierze udział w Programie Operacyjnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „PROMOCJA CZYTELNICYWA”. Dzięki temu biblioteka pozyskuje środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki. W roku 2007 przyznana kwota na zakup nowości wydawniczych wynosiła 5.430 zł. Warunkiem podpisania porozumienia i co za tym idzie otrzymania pieniędzy, było złożenie przez bibliotekę odpowiednich dokumentów oraz udział środków własnych w zakupie nowości wydawniczych. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.
Z pozyskanych środków biblioteka stara się zaspakajać potrzeby wszystkich czytelników, mieszkańców naszej gminy. Uzupełnia księgozbiór podręczny, są to m. in. książki z różnych dziedzin nauki np.: psychologia, filozofia, ekonomia, socjologia, ekologia, prawo, marketing, politologia, medycyna, religia, informatyka, biologia, podręczniki szkolne i akademickie oraz wydawnictwa informacyjne i słownikowe, książki które mogą pomóc w zdobywaniu wykształcenia, jak również książki, które zaspokoją potrzeby beletrystyczne dzieci i dorosłych.