PODSUMOWANIE KAMPANII CPCD

17 czerwca 2009 r. mali czytelnicy Biblioteki Publicznej w Bralinie, jak również laureaci konkursu „Mały Aktor” ze Szkoły Podstawowej w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej wzięli udział w powiatowym podsumowaniu kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, które zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną w Perzowie. Mali aktorzy na spotkanie wybrali się w strojach postaci bajkowych, gdzie nie zabrakło wróżek, księżniczek jak i samego króla. Na początku spotkania Małgorzata Kula – kierownik BP w Perzowie przywitała wszystkich zebranych gości i zaprosiła do obejrzenia widowiska teatralnego wystawionego przez perzowską młodzież.

Gościem honorowym była prawdziwa wróżka aż z Warszawy, która została wydelegowana na spotkanie przez Fundację ABCXXI. W rolę wróżki wcieliła się Renata Gość – Wojewódzki Koordynator Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Wraz z małymi wróżkami, które zagościły na bajkowej imprezie, czarowała, aby wszyscy wyróżnieni dyplomami uznania za aktywny udział w kampanii CPCD nadal wspierali życzliwością i pomocą tę wspaniałą i szczytną akcję czytania. Takie dyplomy uznania z gminy Bralin otrzymali: Roman Wojtysiak – wójt gminy Bralin, Krzysztof Slipiko – przedstawiciel OSP Bralin, Ewa Jędrysiak – dyrektor BP w Bralinie, Elżbieta Kuropka – nauczyciel ZS w Nowej Wsi Książęcej, Ewa Mikitów – nauczyciel SP w Bralinie, Przedszkole „Kwiaty Polskie”, OSP Bralin oraz OSP Nowa Wieś Książęca.

            Wszystkie dzieci wzięły udział w balu, gdzie pełne uśmiechu, w miłej atmosferze mogły zaprezentować swoje wspaniałe stroje.