BIBLIOTEKI POWIATU KĘPIŃSKIEGO W GRONIE FINALISTÓW

We wtorek, 4 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się spotkanie z dyrektorami bibliotek, które w drodze konkursu zakwalifikowały się do ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek.

 

W maju br. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy (jako biblioteka wiodąca) zgłosiła się wraz z bibliotekami partnerskimi: Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie, Biblioteką Publiczną w Bralinie oraz Biblioteką Publiczną w Perzowie do konkursu dla bibliotek ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie. W lipcu zostały ogłoszone wyniki postępowania konkursowego. W gronie finalistów znalazły się również biblioteki publiczne z terenu powiatu kępińskiego.

O przyjęcie do pierwszej rundy Programu starały się aż 2884 placówki biblioteczne, w tym 959 bibliotek gminnych i 1925 filii. Tak duże zainteresowanie i bardzo wysoki poziom merytoryczny złożonych aplikacji potwierdzają chęć i gotowość środowiska bibliotecznego do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Z województwa wielkopolskiego do PRB zakwalifikowało się 13 bibliotek wiodących wraz bibliotekami partnerskimi.

Podczas spotkania w trzcinickiej placówce dyrektorzy bibliotek: Małgorzata Kula, Ewa Jędrysiak, Edyta Lesiak oraz Renata Gość omówili założenia i realizację umów partnerskich zawartych między bibliotekami, a także jeszcze czekające dyrektorów procedury pokonkursowe.

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, przekazanym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzoną przed rokiem przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.