Kolejne spotkanie poświęcone rozwojowi bibliotek publicznych

18 maja 2010 r. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie z Ewą Kluczniok z Rybnika – animatorem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie. To kolejny krok w realizacji Programu Rozwoju Bibliotek, w którym uczestniczy bralińska biblioteka publiczna.

Organizatorzy: Grzegorz  Hadzik – wójt gminy Trzcinica, Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do udziału w spotkaniu zaprosili również przedstawicieli bibliotek partnerskich: Ewę Jędrysiak – dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie, Edytę Lesiak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie oraz Małgorzatę Kulę – dyrektor Biblioteki Publicznej w Perzowie. Tworzenie regionalnych partnerstw jest ważnym elementem Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem Partnerstwa jest wypracowanie wniosków i jak najlepszych rozwiązań dotyczących rozwoju bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.