Bralinownia już niebawem

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek w dniu 29 grudnia 2010 r. Biblioteka Publiczna w Bralinie wspólnie z młodym menadżerem kultury, Agatą Józefowicz podpisała umowę z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Umowa dotyczy przyznania dotacji w wysokości 2100 zł. na realizację projektu „Bralinownia międzypokoleniowe działania artystyczne. Część pierwsza: film animowany.”

Projekt dotyczyć będzie filmu animowanego i przebiegać będzie w trzech etapach. Etap pierwszy, będzie inspiracją i zaznajomi z możliwościami animacji poklatkowej, będzie to otwarty dla wszystkich pokaz znanych animacji.

Warsztaty, etap drugi, będą okazją do współpracy grupy gimnazjalistów oraz dzieci i ich dziadków w tworzeniu animacji. Po podłożeniu głosu do filmów warsztatowych, zostaną one zaprezentowane podczas otwartego pokazu w przestrzeni Bralina – będzie to etap trzeci. Bralinownia to projekt cyklicznych spotkań twórczych, w których trzy pokolenia mieszkańców Bralina będą mogły współdziałać i wzajemnie się motywować w wyrażaniu siebie poprzez różne działania artystyczne.

Ewa Jędrysiak, dyrektor BP w Bralinie wspólnie z Agatą Józefowicz – młodym menadżerem kultury podczas warsztatów w Warszawie zastanawiały się nad realizacją projektu.