Rusza Bralinownia

Biblioteka Publiczna w Bralinie wspólnie z Młodym Menadżerem Kultury serdeczne zapraszają do udziału w projekcie „Bralinownia – międzypokoleniowe działania artystyczne. Część pierwsza: film animowany” realizowanego w ramach projektu „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych”ę”.Projekt sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Bralinownia to projekt cyklicznych spotkań twórczych, w których 3 pokolenia mieszkańców Gminy Bralin będą mogły współdziałać i wzajemnie się motywować do wyrażania siebie poprzez różne działania artystyczne. Część pierwsza dotyczyć będzie filmu animowanego, a jej założeniem jest zapoznanie uczestników z animacją poklatkową.

Całe wydarzenie przebiegać będzie w trzech etapach. Etap pierwszy,będzie inspiracją i zaznajomi z możliwościami animacji poklatkowej, będzie to otwarty dla wszystkich pokaz znanych animacji. Warsztaty, etap drugi,  będą okazją do współpracy grup młodzieży oraz dzieci i ich babć/dziadków w tworzeniu animacji, dotyczącej niewyjaśnionej historii XVI wiecznego bralińskiego drewnianego dworu. Po podłożeniu głosu do filmów warsztatowych, zostaną one zaprezentowane podczas otwartego pokazu w przestrzeni Bralina – będzie to etap trzeci. Zadaniem pierwszej grupy warsztatowej składającej się z dzieci i ich babć/dziadków będzie  wymyślenie i zanimowanie historii, która mogła wydarzyć się w drewnianym dworze, który w XVI wieku stał na terenie Bralina, a o którym wiadomo tylko tyle, że był. Druga grupa, złożona z młodzieży, stworzy przy Pomocy sprayów i białej farby, animację na murze.

Koordynatorem projektu Bralinownia jest Agata Józefowicz, absolwentka Kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu i Edukacji Artystycznej na ASP w Poznaniu.  Bralinownia jest realizowana przy współudziale Biblioteki Publicznej w Bralinie oraz wsparcia Urzędu Gminy Bralin i Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie.

Wszelkich informacji o udziale w projekcie można uzyskać w Biblioteka Publiczna w Bralinie Tel. 627811232

e-maill: bibliotekabralin@wp.pl oraz na stronie internetowej programu:
http://www.bralinownia.blogspot.com/

 ulotka po zmianie