Latający Animator

Biblioteka Publiczna w Bralinie wraz z młodym menadżerem kultury – Agatą Józefowicz postanowili zaprosić „Latającego Animatora Kultury”, który w ramach Programu „Młodzi menadżerowie kultury w bibliotekach” odwiedza zespoły biorące udział w programie.„Latający Animatorzy Kultury” wspierają działania liderów w ramach projektów realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. To praktycy, liderzy działań społecznych, społecznicy, aktywiści i edukatorzy, przygotowani do pracy z różnymi grupami i środowiskami, przygotowani do pracy z instytucjami kultury. Prowadzą warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne, filmu animowanego, tańca,śpiewu, opowieści oraz przekazują wiedzę o konkretnych metodach pracy. Przynoszą inspirację i pokazują konkretne metody pracy, które można wykorzystać w dalszym działaniu. Uczą pracować z grupą,pomagają dowiedzieć się co piszczy w lokalnej społeczności.

Warsztaty „Latający Animatorzy Kultury” w dniach 16 i 17 lipca br. w Bralinie prowadziła Magdalena Radłowska: choreograf, pedagog, tancerka i performer. Absolwentka studium Tańca Współczesnego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Pedagogika o kierunku Animacja Społeczno Kulturalna o specjalności taniec, Uniwesytetu Middlesex w Londynie na wydziale Choreografiii wydziału Tańca Współczesnego w London Contemporary Dance School „ThePlace”. Umiejętności wykorzystuje w pracy z ludźmi z różnych grup społecznych m.in. młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i niewidomymi.

Magda na dwudniowych warsztatach improwizacji/tańca/teatru zintegrowała bralińską grupę dzieci i młodzieży oraz pokazała kolejny sposób twórczego spędzania czasu.

8 9