Coś się kończy, coś zaczyna

W ramach Programu „Młodzi menadżerowie kultury w bibliotekach” Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprosiło do Warszawy wszystkich uczestników Programu na spotkanie podsumowujące. Zespoły składające się z młodego menadżera oraz bibliotekarza wymieniły doświadczenia z realizacji swoich projektów, pogłębiły refleksję, wyciągnęły wnioski, a jednocześnie szukały klucza do sukcesu oraz generowały pomysły na przyszłość. Warsztaty podsumowujące „Młody menadżer kultury w bibliotece: coś się kończy, coś zaczyna” odbyły się równolegle z Kongresem Bibliotek: „Biblioteka więcej niż myślisz” (13-14 października 2011 r.) organizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Z Bralina w spotkaniu wzięły udział Agata Józefowicz – autorka projektu „Bralinownia –międzypokoleniowe działania artystyczne” oraz Ewa Jędrysiak – osoba wspierająca projekt. Na Kongresie Bibliotek w Forcie Sanguszki obie miały okazję zaprezentować swój projekt.

Kongres bibliotek to spotkanie bibliotekarek i bibliotekarzy, przedstawicieli władz, członków Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, reprezentantów organizacji pozarządowych, partnerów Programu Rozwoju Bibliotek. Wydarzenie objęły patronatem Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Anna Komorowska oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kongres „Biblioteka: więcej niż myślisz!” był spotkaniem interaktywnym, służącym wymianie doświadczeń, sprzyjającym dzieleniu się pomysłami i praktycznymi wskazówkami, a także integracji i dobrej zabawie. Odbyło się 40 warsztatów, spotkań i prezentacji w ramach 5 bloków tematycznych.

Bibliotekarki miały również okazję spotkać się z przedstawicielami bibliotek z całej Polski oraz wziąć udział w licznych warsztatach i panelach dyskusyjnych związanych z rozwojem bibliotek. Kongres był również okazją do podsumowania pierwszej rundy PRB, w którym uczestniczy bralińska placówka. Natomiast młodzi menadżerowie spotkali się z osobami, które pomogły im podsumować doświadczenia oraz zachęcili, aby nie spoczęli na laurach, ale działali dalej.

        

               (fot. Anna Sobczak)

               

                 (fot. Ewa Jędrysiak)

 
(fot. Julia Biczysko)