W HOŁDZIE AUTOROWI HYMNU NARODOWEGO

Od 12 marca br. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Bralinie oglądać można wystawę poświęconą Józefowi Wybickiemu, twórcy najbardziej znanej i najczęściej śpiewanej polskiej pieśni patriotycznej, która zyskała rangę hymnu narodowego.

Okazją do zaprezentowania materiałów dotyczących postaci autora „Pieśni Legionów”, a także faktów historycznych związanych z powstaniem tej pieśni stała się potrójna rocznica. 10 marca minęło 265 lat od narodzin i 190 lat od śmierci autora utworu. Również z tą datą wiąże się powstanie późniejszego hymnu, śpiewanego już od 215 lat.

Prezentowana Ekspozycja podzielona została na trzy części tematyczne.

Część I wystawy – „Józef Wybicki – calendarium vitae”, poświęcona została życiu i działalności twórcy polskiego hymnu. Przedstawione tu zostały najważniejsze fakty z jego biografii. Część tę ilustrują fotografie przedstawiające m.in. portret Wybickiego autorstwa Bacciarellego oraz zabytkowy dwór Wybickiego w Będominie, gdzie urodził się Józef i gdzie od 1962 roku mieściła się Izba Pamięci, a w roku 1978 powstało Muzeum Hymnu Narodowego. Pokazano tu też autograf „Pieśni Legionów Polskich” z wizerunkiem legionisty.

Część II – „Mazurek Dąbrowskiego w dziejach narodu” mówi o roli Mazurka w historii Polski i krajów ościennych. Część tę zilustrowano barwnymi rycinami, m.in. Grottgera – Pożegnanie powstańca, Wojciecha Kossaka – Olszynka Grochowska, Bacciaerllego – Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu. Znajduje się tu również obraz Michała Stachowicza Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego do Poznania, który związany jest z przybyciem gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do zajętego przez Francuzów Poznania 6 listopada 1806 r. Witały ich tłumy ludzi śpiewających pieśń legionów „Jeszcze Polska nie umarła”. Obaj wzywali Polaków do zorganizowania wojska i powstania. Wykonanie tego zadania powierzył im w Berlinie Napoleon Bonaparte.Tworzono oddziały, których celem było udowodnienie Europie, iż Polacy godni są miana narodu.

Część III – „Z ziemi włoskiej do Polski” poświęcona jest Legionom Polskim oraz osobie gen. J.H. Dąbrowskiego. Ilustracje barwne obok portretów – Dąbrowskiego, gen. Kniaziewicza i gen. Zajączka – przedstawiły umundurowanie żołnierzy Legionów Polskich Legii Naddunajskiej, Legii Nadwiślańskiej oraz Legii Północnej. Ciekawym akcentem wystawy są grafiki Juliusza Kossaka pochodzące z dzieła Pieśni Legionów z ilustracjami Juliusz Kossaka i objaśnieniami dr. Ludwika Finkla, wydanego we Lwowie.

Prezentowaną wystawę można oglądać do końca marca br.