Z wiztytą w bibliotece

Biblioteka jest dla dzieci istotnym elementem edukacji czytelniczej. Miejmy nadzieję, że bezpośredni kontakt dzieci z miejscem, w którym można poczytać czy wypożyczyć książkę do domu zachęci do częstszego sięgania po lektury, dzięki którym rozwijają wyobraźnię, uczą się logicznego myślenia i poszerzają swoją wiedzę o świecie.

Starając się by więź z książką i biblioteką była nierozłączna, uczniowie kl. IIIc ze Szkoły Podstawowej w Bralinie wraz z wychowawczynią Krystyną Hołoś 12 maja br. byli gośćmi Biblioteki Publicznej w Bralinie. Niespodzianką dla tych uczniów, którzy posiadają swoją kartę czytelniczą i aktywnie odwiedzają bibliotekę, był prezent w postaci książki, którą można było sobie wybrać. Otrzymali je uczniowie: Wiktoria Rybczyńska, Angelika i Nikola Jankowskie oraz Mateusz Głąb. Młodzi słuchacze mieli okazję poznać krótką historię biblioteki połączoną z pokazem starych zdjęć oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania tej instytucji kultury. Zapoznali się również ze zbiorami, poznali  zasady korzystania ze wszystkich zasobów bibliotecznych, a także zaznajomili się ze stroną internetową biblioteki. Dowiedzieli się jak korzystać z katalogu on-line, przy pomocy którego mieli możliwość praktycznego wyszukiwania książek. Kolejnym etapem lekcji bibliotecznej była prezentacja multimedialna wierszy Jana Brzechwy, które dzieci wysłuchały z wielkim zainteresowaniem. Na koniec dla chętnych uczniów został ogłoszony konkurs literacko-plastyczny „Zagadki Pana Brzechwy”, który ma zmobilizować młodych czytelników do sięgnięcia po utwory Jana Brzechwy.  Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania, które dostarczyło im wiele wrażeń i dodatkową porcję wiedzy.