Prezentacja projektów młodzieży z Bralina w Poznaniu

7 czerwca br. młodzież uczestnicząca w projekcie „Wędrujemy, czyli nasze stopy” na zaproszenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Stowarzyszenia Światowid wzięła udział w trzeciej Wielkopolskiej Konferencji Programu Równać Szanse 2018. W czasie spotkania zaproszeni goście dyskutowali o możliwościach młodzieży z małych miejscowości, m.in. na rynku pracy. Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zaprezentował założenia programu, a w czasie sesji warsztatowej opowiadał o tym jak przygotować dobry wniosek i ubiegać się o dotację z programu. Odbyły się również sesje warsztatowe dla młodzieży poświęcone kulturze i promowaniu projektów przy pomoc nowych technologii. W czasie konferencji zostało zaprezentowanych 10 projektów z województwa wielkopolskiego, które zostały dofinansowane z programu „Równać Szanse”. Młodzież z Bralina zaprezentowała swoje dwa projekty : „Wędrujemy, czyli nasze stopy” oraz  „Latająca Galeria SZATNIA”. Pierwszy z nich jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec sierpnia. Natomiast drugi rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu i będzie realizowany przez 6 miesięcy. Na konferencji nie zabrakło także Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i projektach. Na zakończenie Pani Katarzyna Jórga ze Stowarzyszenia Światowid opowiedziała o najbliższym Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse” i możliwościach ubiegania się w nim o dotację.

Projekty „Wędrujemy, czyli nasze stopy” i „Latająca Galeria Szatnia” realizowane są przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie oraz Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK Bralin, natomiast finansowane są przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Równać Szanse.