Wizyta Pana Artura Łęgi

Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży odwiedził bralińską młodzież, która realizuje  dwa projekty w ramach Programu „Równać Szanse”. Spotkanie odbyło 28 sierpnia br. w Bibliotece Publicznej w Bralinie i miało na celu sprawdzenie postępów i rezultatów z przebiegu […]

>> Czytaj dalej