Wizyta Pana Artura Łęgi

Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży odwiedził bralińską młodzież, która realizuje  dwa projekty w ramach Programu „Równać Szanse”. Spotkanie odbyło 28 sierpnia br. w Bibliotece Publicznej w Bralinie i miało na celu sprawdzenie postępów i rezultatów z przebiegu realizowanych projektów. Na początku spotkania młodzież opowiedziała o swoim dobiegającym końca projekcie „Wędrujemy, czyli nasze stopy”, a następnie zapoznała naszego gościa z postępami w projekcie „Latająca Galeria SZATNIA”. Projekt ten realizowany jest z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Pan Artur wysłuchał młodych ludzi i udzielił im kilku cennych rad, które na pewno wpłyną pozytywnie na dalszą realizację projektu.