Odwiedziny w bibliotece

Starając się by więź z książką i biblioteką była nierozłączna, uczniowie klas IV z Zespołu Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej wraz z nauczycielem Wiesławą Mirowską 26 listopada br. byli gośćmi Biblioteki Publicznej w Bralinie. Młodzi słuchacze mieli okazję poznać krótką historię biblioteki połączoną z pokazem starych zdjęć oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania tej instytucji kultury. Zapoznali się również ze zbiorami, poznali  zasady korzystania ze wszystkich zasobów bibliotecznych, a także zaznajomili się ze stroną internetową biblioteki. Dzieci dowiedziały się również jak korzystać z katalogu on-line, przy pomocy którego mieli możliwość praktycznego wyszukiwania książek.