Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja, jak co roku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, organizuje Tydzień Bibliotek. Ta forma promocji czytelnictwa i bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania i znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu  zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku jest to już 16. edycja tych obchodów, odbywających się pod hasłem #biblioteka. Z tej okazji nasza Biblioteka Gminna w Bralinie przygotowuje na tę uroczystość różne atrakcje.