Książki historyczne dla biblioteki

Krakowskie wydawnictwo ,,Miles Sp. J. – Kajetan Rajski’’ przekazało bezpłatnie do Biblioteki Publicznej w Bralinie 14 numerów Ogólnopolskiego Kwartalnika ,,Wyklęci’’. Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym to nie tylko czasopismo, to także hołd oddany żołnierzom powojennego podziemia.  Magazyn poświęcony jest  wyłącznie […]

>> Czytaj dalej