Książki historyczne dla biblioteki

Krakowskie wydawnictwo ,,Miles Sp. J. – Kajetan Rajski’’ przekazało bezpłatnie do Biblioteki Publicznej w Bralinie 14 numerów Ogólnopolskiego Kwartalnika ,,Wyklęci’’. Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym to nie tylko czasopismo, to także hołd oddany żołnierzom powojennego podziemia.  Magazyn poświęcony jest  wyłącznie temu zagadnieniu i  dotyczy całego zbrojnego podziemia antykomunistycznego. W nowoczesnej i przystępnej formie przedstawione są losy naszych bohaterów. Poruszone są odkrywcze wątki dotyczące Żołnierzy Wyklętych, a także współczesnych form ich upamiętnienia. Historycy i pasjonaci zwarli szyki, aby co kwartał przedstawić Czytelnikom nową dawkę patriotyzmu, niejednokrotnie sięgając po dotychczas nieznane wątki.