Narodowe Czytanie „Balladyny”.

Gmina Bralin wraz z Biblioteka Publiczną w Bralinie po raz kolejny włączyła się do akcji Narodowego Czytania. Tegoroczna, dziewiąta edycja poświęcona była „Balladynie” Juliusza Słowackiego. Czytanie fragmentów dramatu odbyło się zdalnie, a udział w nim wzięli: Wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś, mieszkanki Bralina Pani Maria Bieda i Pani Liliana Gurdak. Gościem specjalnym bralińskiej odsłony Narodowego Czytania była Magdalena Biegańska – aktorka filmowa i teatralna, znaną z takich filmów jak Archiwista, Kler, Blondynka, Na dobre i na złe, sentymentalnie związaną z Bralinem ze względu na miejsce zamieszkania rodziców. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Ewa Jędrysiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie. Wspólne czytanie opublikowane zostało na portalu społecznościowym gminy Bralin i cieszyło się bardzo dużą liczbą odwiedzin. Mieszkańcy Bralina, którzy poprawnie wymienili za pomocą portalu postacie występujące w przeczytanych fragmentach dramatu otrzymają nagrody  książkowe ze specjalna dedykacją Magdaleny Biegańskiej. Nagrody ufundowała Biblioteka Publicznej w Bralin

Narodowe Czytanie on-line:

https://www.facebook.com/gminabralin/videos/248269536348453