Zakładki do książek

Biblioteka Publiczna w Bralinie zakończyła realizację projektu „Z książką przez świat” dofinansowanego ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020. Głównym celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie różnorodnych form kulturalnych promujących książkę i literaturę przygodowa, krajoznawczą i […]

>> Czytaj dalej