Zakładki do książek

Biblioteka Publiczna w Bralinie zakończyła realizację projektu „Z książką przez świat” dofinansowanego ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020. Głównym celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie różnorodnych form kulturalnych promujących książkę i literaturę przygodowa, krajoznawczą i podróżniczą a także realizacja ciekawych działań kulturalnych animujących czytelnictwo w bibliotece  oraz aktywizujących dzieci, młodzież i seniorów z terenu gminy Bralin. Mieszkańcy gminy mieli okazje uczestniczyć w zorganizowanych warsztatach plenerowych promujących Ziemię Bralińską, brali również udział w spotkaniach integracyjnych z podróżnikami: Anną Jaklewicz, Robertem Gondkiem, Piotrem Strzeżyszem. W ramach projektu wydane zostały także zakładki do książek ilustrujące całość realizującego przedsięwzięcia. Na realizację zadania Biblioteka Publiczna w Bralinie otrzymała dotację z NCK w wysokości 7000,00 zł. wkład własny beneficjenta 2 400,00 zł.