Kolejny Mały Czytelnik wyróżniony!

Projekt dla dzieci Mała książka – wielki człowiek realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii we współpracy z bibliotekami publicznymi. Mały Czytelnik odwiedzając biblioteką i wypożyczając książkę otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Bibliotece Publicznej w Bralinie w ranach akcji Mała książka – wielki człowiek Filip Rybczyński odebrał zasłużony dyplom Małego Czytelnika. Filip systematycznie przychodził do biblioteki, wypożyczał książki zdobywając komplet naklejek-sówek na swojej Karcie Małego Czytelnika. Oprócz dyplomu laureat otrzymał piękny elementarz „Czytamy metodą sylabową”. Gratulujemy Filipowi! Życzymy dalszych sukcesów i wielu niezmiernie pasjonujących chwil podczas obcowania z książką.