Biblioteka beneficjentem NPRCz 2.0

W dniu 14 października 2021 r. Biblioteka Publiczna w Bralinie podpisała umowę z Biblioteką Narodową dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp […]

>> Czytaj dalej