Nagroda dla Biblioteki Publicznej w Bralinie

Biblioteka Publiczna w Bralinie otrzymała nagrodę w wysokości 5 000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego za projekt „Bralin wczoraj, Bralin dziś”. Projekt został zgłoszony do organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”-XXII edycja 2021 roku. […]

>> Czytaj dalej

Nowości wydawnicze

Biblioteka Publiczna w Bralinie zakupiła nowości wydawnicze dla dorosłych, dzieci i młodzieży w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków […]

>> Czytaj dalej